CASIA OpenIR  > 模式识别国家重点实验室  > 机器人视觉
Untitled
Zheng NanNing1; Chen Lin2; Wang ChengHong3; Hu ZhanYi4; Xin JingMin1
发表期刊SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES
2011-12-01
卷号54期号:12页码:2459-2460
文章类型Editorial Material
WOS标题词Science & Technology ; Technology
收录类别SCI
语种英语
WOS研究方向Computer Science
WOS类目Computer Science, Information Systems
WOS记录号WOS:000297709400001
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.ia.ac.cn/handle/173211/9749
专题模式识别国家重点实验室_机器人视觉
作者单位1.Xi An Jiao Tong Univ, Xian, Peoples R China
2.Chinese Acad Sci, Inst Biophys, Beijing 100864, Peoples R China
3.Natl Nat Sci Fdn China, Guangzhou, Guangdong, Peoples R China
4.Chinese Acad Sci, Inst Automat, Beijing 100864, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Zheng NanNing,Chen Lin,Wang ChengHong,et al. Untitled[J]. SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES,2011,54(12):2459-2460.
APA Zheng NanNing,Chen Lin,Wang ChengHong,Hu ZhanYi,&Xin JingMin.(2011).Untitled.SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES,54(12),2459-2460.
MLA Zheng NanNing,et al."Untitled".SCIENCE CHINA-INFORMATION SCIENCES 54.12(2011):2459-2460.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Zheng NanNing]的文章
[Chen Lin]的文章
[Wang ChengHong]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Zheng NanNing]的文章
[Chen Lin]的文章
[Wang ChengHong]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Zheng NanNing]的文章
[Chen Lin]的文章
[Wang ChengHong]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。